Garanti

GARANTI & REKLAMATIONSRÄTT

Vi följer konsumentköpslagens rekommendationer gällande garanti samt reklamationsrätt. Se länk: Konsumentverket om reklamationer.


Vi säljer alla produkter med 1 års garanti samt 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen - undantag är kompositklubbor, se nedan.

Alla garantier gäller i Sverige.


Garantin kan se olika ut beroende på produkt samt tillverkare. Under garantitiden ska Hagsätra Sport i första hand reparera varan. Garantin gäller endast fel som uppstått p.g.a fabrikations- och tillverkningsfel. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Garantin omfattar inte skador och fel som uppkommit p.g.a yttre åverkan.
REKLAMATION AV HOCKEYKLUBBA

Vid köp av hockeyklubba är garantitiden 30 dagar från inköpsdatum.


En hockeyklubba används maximalt från första stund och utsätts för yttre åverkan så som slag, skridskotramp etc.

Yttre åverkan omfattar inte garanti samt reklamation.

En reklamation godkänns endast vid fabrikationsfel, dvs. en skada som uppstått utan yttre åverkan.

För att kunna reklamera en klubba måste serienummer på klubban finnas kvar.

Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

Kunden står själv för returfrakt alt. kommer in till vår fysiska butik i Hagsätra med reklamation.


 


Kontakta oss vid frågor gällande garanti och reklamation: webbshop@hagsatrasport.se eller 08-647 47 50


GARANTI

Copyright © 2002 - 2020 One.com. All rights reserved